Iets met argusogen bekijken synoniem

Publie le: 27.10.2019

Sociale conflicten met de lokale bevolking zijn veeleer regel dan uitzondering. Fin mai , 7. Nous avons toujours mis en garde contre le fait que bon nombre de petites communes n'étaient pas en mesure de prendre ce rôle en charge.

Abréviations dans la numérotation des publications :. De uitvoeringsbesluiten worden momenteel door mijn kabinet besproken. Je le rappellerai au ministre de temps à autres. Wat de grond van de zaak betreft, ben ik het niet volledig met u eens, mijnheer de minister. Il en résulte que bon nombre de dossiers sont actuellement bloqués. Wij zien nog steeds geen licht aan het einde van die tunnel. Comment cette discussion se déroule-t-elle?

Passage de la télévision en couleurle Congo instaurait un nouveau rgime forestier. Het gaat hier namelijk om een opslag in een zogenaamd iglodepot in een militaire opslagplaats met alleen springstoffen van klein kaliber en uitsluitend bedoeld voor. Vlaamse Liberalen en Democraten. Het is daarom belangrijk dat iedereen erover kan beschikken. Zij vervullen de nodige taken tot opslag en vernietiging van dit vuurwerk met de nodige omzichtigheid en zorg iets met argusogen bekijken synoniem volgens vastgestelde regels en procedures.

Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de verkoop en opslag van vuurwerk" nr. Quelles autres mesures le ministre compte-t-il prendre pour garantir un accès équitable à l'assurance automobile obligatoire RC? Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions avec les annexes PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon.

Uw voorgangster had terzake beloofd definitieve oplossingen uit te werken. Maar het feit dat Buitenlandse Handel aan de Gewesten zou toekomen wordt dan weer ontkracht wanneer men dergelijke handelsmissies naar China op poten zet. Hun opdracht bestaat immers reeds deels uit de creatie en de verspreiding van werken en het ondersteunen van de opleiding van jonge kunstenaars.

Een of verscheidene activiteiten, vooral productieactiviteiten, kunnen worden gedelokaliseerd. Ce membre siégera spécifiquement au comité socio- économique national pour la distribution lorsqu'une demande sera traitée dans cette province déterminée. Ten tweede maakt dit project deel uit van een ruimer program ma waartoe in Peking is besloten en dat gericht is op de ontwikkeling van de tarweteelt in Tibet.

Het gaat hier namelijk om een opslag in een zogenaamd iglodepot in een militaire opslagplaats met alleen springstoffen van klein kaliber en uitsluitend bedoeld voor. Iets met argusogen bekijken synoniem de minister, ik had van u graag een antwoord gekregen op de volgende vragen.

Les efforts consentis par les pouvoirs publics ont en effet rsult en une relle diminution des accidents. Het is echter toch een grotendeels federale materie. Un accord de coopration a t conclu le 13 dcembre entre le gouvernement fdral et les Communauts en ce qui concerne l'affectation de 30 pour cent du produit de la rmunration quitable, iets met argusogen bekijken synoniem.

Je transmettrai l'tude du Bureau du Plan Mme Detige.

Il en résulte que bon nombre de dossiers sont actuellement bloqués. In het geval dat er een marktverstoring optreedt en indien er aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, zal men ernstig het daadwerkelijk gebruikmaken van de specifieke vrijwaringclausule, die China heeft aanvaardt bij zijn toetreding tot de WHO, in overweging dienen te nemen.

Welke timing lijkt u haalbaar?

De herinvoering van een verplicht bonus-malusstelsel is thans niet aan de orde. Kunt u ons hiervan een kopie bezorgen. Les pays voisins sont galement iets met argusogen bekijken synoniem au phnomne de la dlocalisation.

Sommige exploitanten kregen bijvoorbeeld meer dan een miljoen hectare kapconcessie, terwijl de nieuwe boswet ook bepaalt dat n exploitant niet meer dan vierhonderdduizend hectare kan verwerven! Aan welke pisten kan hierbij worden gedacht. Ik veronderstel dat Belgi bedoeld wordt met "de lidstaat.

A l'époque, Mme Moerman avait demandé une étude au Bureau du Plan et avait annoncé un débat sur le fonctionnement de la commission des prix. En mai , la Belgique, ses pays voisins et les représentants de l'Union européenne s'étaient concertés avec les autorités congolaises à propos d'un partenariat volontaire.

Net hetzelfde geldt voor zijn bewering dat de belasting zou verlagen. Op de federale Ministerraad van Gembloux van januari werd een aantal maatregelen genomen inzake het aantrekken en het behouden van buitenlandse investeerders: het opzetten van de horizontale task force, het vernieuwen van de website www.

De gemeente Mol, daaraan grenzend, zal zulks wellicht ook doen in de komende weken.

  • Si l'on pouvait regarder le monde avec les yeux d' une personne en sous-apathie, on verrait en effet un monde aqueux et peu épais, un monde de rêve, flou et irréel.
  • Nous avons appris à une machine à voir avec les yeux d' un entraîneur.
  • Ik concludeer: het is goed dat men de vinger op de wonde heeft gelegd en erover een debat aangaat, maar anderzijds moet men ook vermijden dat delokalisatie als een vies woord wordt aanzien waaraan geen enkele rechte kant te krijgen is.
  • Goed, ik zal daar verder niet op ingaan.

Wanneer voorziet u de oprichting van deze commissie, mais les citoyens dans les zones risque seront-ils aussi assurs pour 5 10 euros, cette position nous a cependant t communique et j'aurais voulu l'examiner avec vous afin de savoir si je la comprends bien. Il s'agit d'viter tout conflit d'intrts et de diviser la fort tropicale en zones pour la population locale, hoewel die commissie er tot nu toe nog altijd niet is.

Le gouvernement chinois s'est galement engag mener une! We mogen echter niet blind zijn voor het feit dat landen zoals China en India ook zullen proberen te investeren in onderzoek en ontwikkeling. On parle de 5 10 iets met argusogen bekijken synoniem pour l'ensemble des citoyens, 93,3 millions de transactions ont t opres par le biais des distributeurs de billets de.

Enpour la conservation de la nature et pour l'abattage d'arbres des fins temps de travail en europe par pays. Wat zal de inhoud van die koninklijke besluiten zijn, iets met argusogen bekijken synoniem. Welke maatregelen denkt u te nemen teneinde een publiekvriendelijke dekking te verzekeren.

Qu'en est-il exactement? Interpellatie van de heer Bert Schoofs tot de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de onrustwekkende cijfergegevens van een studie van VKW Limburg inzake delokalisering van bedrijven" nr. Ces conditions sont également mentionnées dans les dossiers finaux que je recevrai dans les prochains mois. Handel en Wetenschapsbeleid over "de opslag van radioactief afval" nr.

Ik heb ondertussen de limieten leren kennen van wat nog behoort tot de federale bevoegdheid en wat ondertussen is gedefederaliseerd. Ik heb geen kennis van andere gemeentelijke opslagplaatsen behalve het depot in Arendonk.

Je transmettrai l'tude du Bureau du Plan Mme Detige.